Privacy a sběr
1st party dat

Lekce: 6/13
Začátek: 18. 2. 2023
Podrobný program

Vašek Jelen

Vašek se více než 10 let věnuje digitální analytice – od nastavování měření a vizualizace po interpretaci marketingových dat. Skrze klientské projekty a školení pomáhá firmám a mediálním agenturám mít v datech pořádek a umět je naplno využít. Jeho tech stack zahrnuje jak GA 360/GA4 360, tak Adobe Analytics a další související nástroje.
Po letech na volné noze spoluzaložil analytické studio MeasureDesign, které kromě analytických projektů pro firmy a mediální agentury vzdělává nové analytiky a analytičky.

Podrobný program

privacy a consent
stručný legislativní rámec
možnosti, jak řešit consent management – 3rd party tool, vlastní řešení – výhody / nevýhody, ukázky
možnosti, jak consent držet (browser storages, expirace cookies, reset cookie přes sGTM, apod.)
nasazení obou možností a nastavení GTM
anonymní měření (nezávislé na cookie liště)
jaké jsou možnosti legálně anonymně měřit
v čem GTM consent mode nesplňuje GDPR
architektura anonymního trackingu (IP proxy, zapojení sGTM)
nasazení anonymního trackingu
dashboard pro anonymní dataset vs. full dataset
sběr 1st party dat do dalších systémů mimo GA
datalayer jako univerzální zdroj dat pro všechny systémy
nasazování non GA4 věcí a align s consent managementem
ID management anonymních / neanonymních návštěvníků
nasazení CDP / CRM skriptů, vazba na ID management
média (Ads, Sklik, Adform, FB) – browser vs. server side implementace, tvorba a sběr základních / advanced publik
blending GA4 dat a mediálních dat (import do GA4 / import do BQ) – proč, v jakých situacích a jak

Další lekce

Máš otázku?

Napiš si o odpověď Adamovi