Pohled marketéra –
vyhodnocování

Lekce: 8/13
Začátek: 4. 3. 2023
Podrobný program

Adam Šilhan

Zaměřuje se na interpretační část – jak správně s daty pracovat. V této oblasti dlouhodobě mentoroval například interní analytický tým v Kiwi. Jako Google trenér pro atribuce školil Google Attribution Academy. Učí webovou analytiku na Masarykově univerzitě.

Podrobný program

jak rozpadnout problém
alternativy měření problému, který napřímo změřit neumíme (hledání rozumných proxies)
atribuce
inkrementalita
řízené experimenty
základy CLV, customer base
hlavní saasové metriky – MRR, churn

Další lekce

Máš otázku?

Napiš si o odpověď Adamovi