BigQuery a SQL

Lekce: 5/13
Začátek: 4. 2. 2023
Podrobný program

Václav Ráš

Vašek pracuje s daty především na databázové úrovni. Baví ho jak datová čistota a automatizované datové transformace v BigQuery, tak složitější analýzy v Pythonu.
Využívá zkušeností, které nabral ve velkých korporátech, jako jsou O2, Creditas či Česká televize, ale i u menších startupů, jako je například Qerko.

Vašek Jelen

Vašek se více než 10 let věnuje digitální analytice – od nastavování měření a vizualizace po interpretaci marketingových dat. Skrze klientské projekty a školení pomáhá firmám a mediálním agenturám mít v datech pořádek a umět je naplno využít. Jeho tech stack zahrnuje jak GA 360/GA4 360, tak Adobe Analytics a další související nástroje.
Po letech na volné noze spoluzaložil analytické studio MeasureDesign, které kromě analytických projektů pro firmy a mediální agentury vzdělává nové analytiky a analytičky.

Podrobný program

úvod do BQ – vazby a práva v rámci GCP, GCP projekt, intro
SQL
základy SQL (syntaxe, datové typy, operátory,..)
specifika BQ SQL (dokumentace + changelog BigQuery)
GA4 a BQ
specifika GA4 dataset (nesting, event params vs. user properties)
datové typy (jak si je pohlídat v datalayer, epn - numerical vs generický string, přetypování v GTM vs v BQ)
use cases pro základní queries (check jestli tam něco je a kolik toho je)
pokročilá queries
channel grouping
funnely nad GA4
atribuce
hashovací funkce a anonymizace datasetu
navigační funkce (first / last / previous / next)
hledání anomálií v datech
alerty a notifikace nad GA4 datasetem (přes pub / sub)
flatting data setu + extrakce do tabulek tak, aby se s tím dalo rozumně pracovat přes Keboolu a zvládli to i lidé, kteří nejsou weboví analytici
GCP útraty – jak je hlídat, omezit, atd.
odhadovaný výpočet v GCloud calculator
Quotas → Query usage per day
revize billingu
revize nejnákladnějších queries / revize nejnákladnějších uživatelů

Další lekce

Máš otázku?

Napiš si o odpověď Adamovi